Facebook Google+ E-mail Webboard Training ออนไลน์ในขณะนี้ 5 คน

อบรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ (ศตวรรษที่ 21)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ อาจารย์กรุณา แสงบัลลังค์ จัดอบรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ในศตวรรษที่ 21 กา

สยามธุรกิจสัญจร 2015 กรุงเทพฯ-นครวัด

27-28-29 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กว่า 70 ท่าน ทัศนศึกษาปราสาทนครวัด นครธม หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์อันล

อบรมโครงการเยาวชนภาษาไทย รุ่นที่ ๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

อาจารย์กรุณา แสงบัลลังค์ นำนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมบริการ ระดับชั้น ปวส., ปวส.พ. ๒/๑ สาขาการโรงแรม เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวช

วันแห่งความสำเร็จ

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา....

"การไหว้ครู" ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมคว

น้องใหม่..ปวช. 1 ปี 58

ตลอด 2 สัปดาห์ (25 พ.ค.- 5 มิ.ย.58 ) น้องใหม่ ปวช.1 ได้รับการต้อนรับสู่ครอบครัวสยามธุรกิจฯ..อย่างอบอุ่น จริงใจ ด้วยความรัก จากระบบการ

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ออกค่าย ณ โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี สมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ซึ่งประ

ค่ายปัจฉิมนิเทศ ปวช.3

ภารกิจของการให้ความอบอุ่น จริงใจ ให้โอกาส เกิดขึ้นอีกครั้งในการปัจฉิมนิเทศ ปวช.3 กว่า 200 คน ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2-3

รางวัลแข่งขันทักษะครั้งที่ 29

ผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะครั้งที่ 29 แก่ผู้แทนนักศึก

สยามธุรกิจวิชาการครั้งที่ 14 “สยามธุรกิจ การศึกษาดิจิตอล ในศตวรรษที่ 21

คุณนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสยามธุรกิจวิชาการครั้งที่ 14 “สยามธุรกิจ การศึกษาดิจิตอล ในศต

จำนวนกิจกรรม= 266 จำนวนหน้า= 27 1 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27|NEXT >>

หลักสูตรภาคปกติ

จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาต่างๆ

Read More

หลักสูตรภาคสมทบ(วันอาทิตย์)

จัดการเรียนการสอนวันอาทิตย์ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาต่างๆ

Read More

หลักสูตรภาคค่ำ

จัดการเรียนการสอนวันอังคาร และวันพุธ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาต่างๆ

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เอกลักษณ์ : เก่ง ดี เทคโนโลยีร่วมสมัย (Skillfully, Gracefully, Contemporary)

อัตลักษณ์ : บุคลิกดี มีงานทำ (Good Personality, Job Enrichment)

สมัครเรียนออนไลน์ แบบสำรวจติดตามผลนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

  หัวข้อเรื่อง แหล่งที่มา วันที่/เวลา จำนวนดู
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
บริหาร 09/06/2015, 09:03 323
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วท.สยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ 19/04/2015, 11:55 408
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 1
อ.สุชาติ เกตุกุล 01/04/2015, 19:54 233
รายชื่อผลงาน นวัตกรรมครู ปี 2557
อ.สมเกียรติ ใจดี 31/03/2015, 11:12 138
กำหนดการรับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29
ฝ่ายวิชาการ 11/02/2015, 14:04 156
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 (แข่งขันเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู
อ.สมเกียรติ 01/02/2015, 00:07 229
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557
(แข่งขัน วันที่ 22 มกราคม 2558) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
การโรงแรม 23/01/2015, 14:37 1297

ตารางเรียน

  หัวข้อเรื่อง แหล่งที่มา วันที่/เวลา จำนวนดู
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 5 session 10
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:27 14
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 6 session 8
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:26 12
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 7 session 6
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:25 13
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 8 session 4
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:25 9
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 9 session 2
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:24 11
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 16 session 12
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:12 25
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 17 session 10
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:11 21
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 18 session 8
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:10 29
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 19 session 6
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:09 36
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 20 session 4
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:08 34
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 21 session 2
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:06 93

ตารางสอบ

  หัวข้อเรื่อง แหล่งที่มา วันที่/เวลา จำนวนดู